AUJCT - Asociación Uruguayo Japonesa de Cooperación Técnica

Oficina Principal de JICA, Centros Internacionales y Centros de Capacitación PDF Imprimir E-mail

mapa jica


JICA Hokkaido
(Sapporo)
TEL: +81-11-866-8333
4-25, Minami, Hondori 16-chome, Shiroshi-ku,
Sapporo, Hokkaido 003-0026

(Obihiro)
TEL: +81-155-35-1210
1-2, noshi 20-jo Minami 6-chome, Obihiro
Hokkaido 080-2470


JICA Tohoku
TEL: +81-22-223-5151
15° Piso, Sendai Daiichi Seimei Tower Bldg.,
6-1, Ichiban-cho 4-chome, Aoba-ku, Sendai,
Miyagi 980-0811


JICA Nihonmatsu
TEL: +81-243-24-3200
4-2 Aza Nagasaka, Nagata, Nihonmatsu,
Fukushima 964-8558


JICA Tsukuba
TEL: +81-29-838-1111
3-6, Koyadai, Tsukuba, Ibaraki, 305-0074


JICA Tokio
TEL: +81-3-3485-7051
49-5, Nishihara 2-chome, Shibuya-ku, Tokio 151-0066


JICA Plaza Global
TEL: +81-3-3269-2911
10-5 Ichigaya Honmutacho, Shinjuku-ku, Tokio 162-8433


JICA Yokohama
TEL: +81-45-663-3251
3-1, Shinko 2-chome, Naka-ku, Yokohama,
Kanagawa 231-0001


JICA Komagane
TEL: +81-265-82-6151
15 Akaho, Komagane, Nagano 399-4117


JICA Hokuriku
TEL: +81-76-233-5931
4° Piso, Rifare (Office Tower), 5-2, Honmachi 1-chome,
Kanazawa, Ishikawa 920-0853


JICA Chubu / Plaza Global Nagoya
TEL: +81-52-533-0220
60-7, Hiraike-cho 4-chome, Nakamura-ku, Nagoya,
Aichi 453-0872


JICA Kansai
TEL: +81-78-261-0341
5-2, Wakinohama Kaigandori 1-chome, Chuo-ku, Kobe
Hyogo 651-0073


JICA Chugoku
TEL: +81-82-421-6300
3-1, Kagamiyama 3-chome, Higashi Hiroshima,
Hiroshima 739-0046


JICA Shikoku
TEL: +81-87-821-8824
7th Floor, Nissei Takamatsu Bldg., 1-5, Ban-cho 1-chome,
Takamatsu, Kagawa 760-0017


JICA Kyushu
TEL: +81-93-671-6311
2-1, Hirano 2-chome, Yahata Higashi-ku, Kitakyushu,
Fukuoka 805-8505


JICA Okinawa
TEL: +81-98-876-6000
1143-1, Aza Maeda, Urasoe City, Okinawa 901-2552